Loading...

Podmínky užití

1. Metrostav Development a.s. a jeho dceřiné společnosti, dále jen Provozovatel, jsou provozovateli těchto internetových stránek: www.metrostavdevelopment.cz, www.navackove.cz, www.vysocanskymlyn.cz, www.malesickyhaj.cz, www.vilaparkklamovka.cz, www.modoharfa.cz.

2. Tyto podmínky pro uživatele, dále jen Podmínky, Provozovatel vydává pro účely seznámení veřejnosti se způsobem, podmínkami užívání a změnách internetových stránek uvedených v odst. č.1 těchto Podmínek.

3. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu a technické podstaty stránek uvedených v odst. č.1 těchto Podmínek je zakázáno. Rozhodovat o změnách výše zmíněných stránek má pouze Provozovatel.

4. Podmínky je oprávněn měnit nebo doplňovat pouze Provozovatel.

5. Přístup k některým informacím na internetových stránkách uvedených v odst. 1 těchto Podmínek může být Provozovatelem podmíněn poskytnutím osobních údajů uživatele. V takovém případě Provozovatel nakládá s těmito údaji v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (tzv. GDPR). Podrobné podmínky nakládání s osobními údaji naleznete na konci tohoto textu.

6. Veškeré informace a údaje včetně vizualizací uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

7. Podmínky užívání internetových stránek uvedených v odst. 1 Podmínek, včetně všech dalších stránek uvedených v odst. 1 Podmínek, jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Doporučená konfigurace prohlížeče a počítače:
1. prohlížeč ve verzích Microsoft Internet Explorer 7, Firefox 3.0, Opera 10, Safari 3 a vyšší
2. povolený JavaScript a cookies
3. instalovaný Adobe Acrobat Reader verze 6.0 a vyšší
4. instalovaný Adobe Flash Player verze 10 a vyšší
5. rozlišení monitoru 1280 x 1024 a vyšší, hloubka barev 32bit


Minimální konfigurace:
1. prohlížeč ve verzích Microsoft Internet Explorer 6, Firefox 2.0, Opera 9, Safari 2 a vyšší
2. povolený JavaScript a cookies
3. instalace Adobe Acrobat Reader verze 5.0 a vyšší
4. instalovaný Adobe Flash Player verze 9.0.28 a vyšší
5. rozlišení monitoru 1024 x 768, hloubka barev 24bit

Veškeré údaje, uvedené na těchto stránkách včetně použitého obrazového materiálu mají nezávazný informativní charakter a tyto nelze vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy, ani jako vymahatelné smluvní podmínky. Závazné informace budou klientovi předloženy vždy v rámci konkrétní obchodní a smluvní dokumentace.

Podmínky nakládání s osobními údaji
Metrostav Development a.s. a její dceřiné společnosti dodržují při zpracování osobních údajů Zásady zpracování osobních údajů.